FANDOM


Křemen je surovina, kterou lze nalézt na mořském dně v hodně biomech a v jeskyních

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.