FANDOM


Vápencový výčnělek je těžní bod, který obsahuje suroviny, jako Titan nebo Měď. Lze jej nalézt na mořském dně nebo na stěnách v jeskyních různých biomů Je to velmi běžný 

Je to velmi běžný těžní bod a  lze jej spatřit několikrát v jednom biomu.

Vápencový výčnělek obsahuje něco z následujícich materiálů:Údaje v databance Editovat

Tyto neobvyklé geological structures often form around titanium and copper deposits, and are distinct to this planet. Closer analysis reveals the stone around the metal has been hardened against erosion, but the mechanism remains unknown.

Assessment: Titanium and copper source

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.