Subnautica Wiki
Advertisement


QuoteBar.png
TestQuoteIcon.png

Radzimy: Cyklop jest zaprojektowany do obsługi przez trzyosobową załogę. Tylko doświadczeni sternicy powinni próbować pilotować ten pojazd solo.

― Dialog, PDA

QuoteBar.png


Cyklop jest kontrolowanym przez gracza okrętem podwodnym skonstruowanym za pomocą Przenośnej konsoli pojazdów. Jest wyposażony we własny dok, w której można zadokować jeden mniejszy pojazd podwodny, i może być modyfikowany za pomocą szeregu różnych modułów ulepszeń. Mając długość 54,2 m, szerokość 12,6 m i wysokość 14,2 m, Cyklop jest największym pojazdem kontrolowanym przez gracza w grze i może nurkować na głębokości do 500 m, lub do 1,700 m dzięki ulepszeniom . Zasadniczo jest to mobilna baza, która może być wyposażona w meble i pojemniki magazynowe przy użyciu Konstruktora baz.

Przegląd[]

Do Cyklopa gracz wchodzi przez śluzę umieszczoną na dziobie lub przez dokowanie Seamotha albo Kombinezonu Prawn w stacji dokującej. Cyklop jest wyposażony w pokładową SI która ostrzega gracza o niebezpieczeństwach a także w radiolatarnię pozwalającą zlokalizować go z oddali. Gracz może dostosować łódź podwodną przez budowę przedmiotów rozmieszczalnych, takich jak Fabrykator lub Skrzynki magazynowe, co pozwoli używać ją jako mobilną bazę. Wbudowany Terminal znajdujący się na mostku statku pozwala graczowi na nadanie mu oryginalnej nazwy zawierającej maksymalnie 14 znaków. Terminal pozwala też na zmianę podstawowego koloru łodzi i nazwy.

Plany[]

W odróżnieniu od innych planów, gracz musi odnaleźć i zeskanować trzy różne zestawy fragmentów, żeby zbudować pojazd. Są to:

 1. Fragmenty kadłuba Cyklopa (Ścieżka Morskiego Stąpacza, Pływająca wyspa i Grzybowy las)
 2. Fragmenty silnika Cyklopa (Aurora, Wraki, Górska wyspa, Podwodne wyspy, i Jaskinia Żelogrzybów)
 3. Fragmenty mostka Cyklopa (Ścieżka Morskiego Stąpacza, Grzybowy las i Strefa katastrofy)

Każdy zestaw wymaga zeskanowania trzech fragmentów w celu ukończenia komponentu. Każdy komponent jest pokazany indywidualnie w PDA. Każdy ukończony komponent będzie rozwijał ogólny plan "Cyklopa" o 33%; aby w pełni zrealizować plan "Cyklopa", gracz musi znaleźć i zeskanować dziewięć fragmentów w całości. najłatwiej jest szukać fragmenty mostka i kadłuba Cyklopa w Grzybowym Lesie, a fragmenty silnika w Podwodnych Wyspach w wraku, który się tam znajduje.

Właściwości[]

Łódź podwodna jest wyposażona w trzy kamery zewnętrzne obsługiwane za pośrednictwem HUD'u pilota. Kamery te znajdują się na stępce, wieżyczce i śrubie, co w nie marynistycznej terminologii oznacza, że znajdują się odpowiednio pod, nad i na końcu okrętu podwodnego. Cyklop ma trzy ustawienia prędkości od "Wolno" do "Szybko". Każde ustawienie wpływa na ilość generowanego hałasu, a to z kolei zwraca uwagę wrogiej fauny. Więcej informacji o hałasie można znaleźć tutaj: Hałas

Mostek znajduje się na dziobie statku i wygląda jak duży pomost ze szklaną kopułą. Jest to główny punkt widokowy do nawigacji. Na ścianie mostka ulokowana jest gaśnica a stąd gracz ma dostęp do kilu przez drabinę oraz do górnego śródpokładu przez duże drzwi grodziowe.

Jest tu ulokowanych kilka wskaźników HUD.

Duża część HUD-a dostępnego dla pilota nie jest widoczna, dopóki gracz nie wejdzie w sterowanie. Ponadto ustawienia prędkości są widoczne na HUD tylko jeśli silnik jest włączony. Cyklop nie jest w stanie poruszać się, gdy silnik jest wyłączony, i wyświetla komunikat "Silnik wyłączony" na czerwono w HUD, aby przypomnieć graczowi o tym fakcie. Po lewej stronie gracz może zobaczyć aktualną prędkość, hałas i zdrowie statku. Za pomocą kontrolek po lewej stronie gracz może włączyć lub wyłączyć silnik i dostosować prędkość "" Cyklopa ". Kontrolki po prawej stronie pozwalają graczowi patrzeć przez zewnętrzne kamery, aktywować cichy bieg i aktywować moduły, takie jak Generator tarczy, Sonar i Wyrzutnia wabików. Kliknięcie przycisku kamery pozwoli graczowi sterować kamerami zewnętrznymi, w sumie jest ich trzy; jedna pod kilem, jedna z tyłu i jedna na wieży dowodzenia (na samej górze). Kamery te najlepiej nadają się do poruszania się pośród przeszkód i sprawdzania drapieżników. Projektor holograficzny po prawej stronie okna wyświetla hologram "Cyklopa", położenie pobliskich wrogich stworzeń i zakres emitowanego hałasu, reprezentowany przez niebieską kulę. Wrogie stwory pojawiają się jako czerwone trójkąty, jeśli mogą zaatakować "Cyklopa" i żółte kropki, jeśli ignorują okręt podwodny.

Jeśli "Cyklop" znajduje się blisko terenu, w oknie mostka pojawi się ostrzeżenie, pokazujące, jakie jest usytuowanie terenu względem kadłuba "Cyklopa".

Po lewej stronie mostka można znaleźć hologram wyświetlający widok "Cyklopa" z boku . Hologram wyświetla na górze pasek zdrowia "Cyklopa" oraz wszelkie wycieki i pożary w podsieci wraz z lokalizacjami, w których występują. W tym miejscu można aktywować System przeciwpożarowy Cyklopa.

HUD na prawej burcie oferuje kilka kontrolek więcej. Gracz może użyć panela po lewej do dostosowania kolorystyki zewnętrznej łodzi i nadania jej własnej nazwy o długości do 14 znaków, wyświetlanej na zewnątrz prawej burty Cyklopa oraz w sygnale radiolatarni.

Panel po prawej stronie wskazuje stan zewnętrznych reflektorów frontowych i wewnętrznych świateł. Oba zestawy świateł można włączać i wyłączać za pomocą tego panelu.

Z górnego śródpokładu pojazdu gracz ma dostęp do zadokowanego pojazdu poprzez pojedynczą, dużą śluzę powietrzną oraz do prawo i lewo burtowej części silnikowej poprzez dwoje drzwi grodziowych. Dostęp do doku pojazdów jest ulokowany w centrum dużego pomieszczenia i umożliwia graczowi wyokrętowanie zadokowanego Seamotha lub Kombinezonu Prawn. W tym pomieszczeniu znajduje się również konsola, która pozwala graczowi zarządzać modułami aktualizacji w zadokowanym pojeździe, a także oglądać zdrowie i energię pojazdu.

Ta sekcja jest największą otwartą przestrzenią na pokładzie. Zatem jest to dobre miejsce dla gracza, aby umieścić duże przedmioty stacjonarne, takie jak Fabrykator, Szafki lub Doniczki.

Maszynownia znajduje się na rufie statku. Silnik zajmuje prawie całą przestrzeń w pomieszczeniu, pozostawiając tylko wąskie przejście po obu stronach, pozwalające graczowi zejść na dolny poziom. Tutaj znajduje się sześć ogniw energetycznych "Cyklopa", po trzy z każdej strony silnika. Gracz może sprawdzić stan naładowania każdego ogniwa i usunąć lub zastąpić je przez LMB. Fabrykator ulepszeń Cyklopa' jest ulokowany na kadłubie prawej burty. Działa on podobnie jak mini-fabrykator konsoli ulepszeń pojazdów i sterowni skanującej, pozwalając graczowi na tworzenie dedykowanych dla Cyklopa modułów ulepszeń, które mogą być zainstalowane na konsoli ulepszeń zlokalizowanej w lewoburtowej części przedziału silnikowego.

Na ścianie lewej burty maszynowni zamontowana jest gaśnica.

Gracz może zadokować w Cyklopie Seamotha lub Kombinezon Prawn przez zbliżenie się do centralnej części kilu statku, podobnie jak do Stacji dokującej w bazie. W doku jest miejsce tylko na jeden pojazd.

Seamoth i Kombinezon Prawn ładują się podczas dokowania, pobierając moc z ogniw energetycznych 'Cyklopa.

Dolny poziom 'Cyklopa ma pięć wbudowanych szafek magazynowych, każda po 18 (3x6) miejsc. Znajduje się tutaj komora nurkowa, która pozwala graczowi na wchodzenie i wychodzenie ze statku przez właz.

Plan Cyklopa[]

Receptura na: Cyklop.png Cyklop
Przenośna konsola pojazdów.png Ołów.png
3
Sztabka plastali.png
3
Szkło emaliowane.png
3
Smar.png
1
Zestaw elektryczny.png
1

Plany Fabrykatora Cyklopa[]

fabrykator Cyklopa ma możliwość budowy 8 modułów ulepszeń wymienionych poniżej.


Receptury: nieokreślone
Urządzenie Przedmioty
Fabrykator ulepszeń Cyklopa.png Fabrykator ulepszeń Cyklopa Ulepszenie sonaru CyklopaModuł zwiększenia wydajności silnika CyklopaModuł głębokościowy Cyklopa wz1Generator osłony CyklopaModuł reaktora termalnego CyklopaUlepszenie wyrzutni wabików CyklopaSystem przeciwpożarowy CyklopaModuł naprawczy przedziału dokującego Cyklopa


Energia[]

Łódź podwodna jest zasilana przez Ogniwo energetyczne.png ogniwa energetyczne i może mieć ich sześć zainstalowanych na raz, pozwalając na maksymalne przechowywanie 1200 jednostek Energia.png energii


Spoiler: Poniższa sekcja zawiera informacje o materiale związanym z fabułą.


6000, jeśli używa się Ogniwo jonowe.png ogniw jonowych


. Poszczególne ogniwa są opróżniane sekwencyjnie podczas użytkowania. Kiedy cała moc zostanie wyczerpana, wszystkie światła zostaną wyłączone, produkcja tlenu zatrzyma się, a urządzenia przestaną działać.

Cyklop zużywa energię z Ogniw elektrycznych do poruszania. Elementy rozmieszczalne, takie jak Fabrykator, zużywają również energię "Cyklopa". Różne ustawienia prędkości (wolne, standardowe i szybkie) wpływają na szybkość zużycia energii, którą można znaleźć poniżej:

Prędkość Zużycie energii (na minutę)

Prędkość do przodu (Weryfikuj)*

Wydajnośc energetyczna (metry na jedn. energii)
Wolno 9 6.68 m/s 44.53 m
Standard 20 8.91 m/s 26.73 m
Szybko 40 10.39 m/s 15.585 m

Ruch w wielu kierunkach (tj. Przesuwanie się do przodu podczas skręcania lub poruszanie się do przodu podczas skręcania i nurkowania) zwiększa zużycie energii. Moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa poprawia wydajność energetyczną o 300% . Nie kumuluje się.

Oświetlenie wnętrza i zewnętrzne reflektory nie używają energii "cyklopa". Pozostawienie "Cyklopa" nie wyłączy silnika, ale światła pozostaną włączone. Seamoth i Kombinezon Prawn naładują się, gdy zostaną zacumowane w doku pojazdów w stępce, zużywając energię z ogniw energetycznych Cyklopa ładują się z taką samą szybkością, jak gdyby ich ogniwa były umieszczone w Ładowarce ogniw elektrycznych.

Fabrykator i Urządzenia[]

Cyklopa można dodatkowo dostosować za pomocą elementów możliwych do rozmieszczania skonstruowanych za pomocą konstruktora baz. Fabrykator, Stanowisko modyfikacyjne, Ładowarka baterii lub Ładowarka ogniw wbudowane w Cyklopa będą czerpać z mocy statku. Można również umieszczać inne przedmioty, takie jak Szafki, Akwarium i [Skrzynka plantacyjna], które mogą być bardzo przydatne do uprawy i przechowywania żywności i materiałów w trybie gry Przetrwanie, gdy gracz pozostaje z dala od bazy przez dłuższy czas. Urządzenia mogą być używane nawet wtedy, gdy silnik jest wyłączony. Urządzeń zużywających energię nie można używać, gdy Cyklop nie ma energii.

Uszkodzenia i zniszczenie[]

Cyklop jest wyposażony w "overshield". Powoduje to pochłonięcie wszystkich obrażeń otrzymywanych przez "Cyklopa", gdy łódź podwodna ma ponad 80% zdrowia i zapobiega występowaniu naruszeń kadłuba. Kiedy tarcza ochronna zaabsorbuje uszkodzenia, wyczerpuje się, ale powoli ładuje się ponownie, podczas gdy kadłub "Cyklopa" jest całkowicie nienaruszony (tj. Nie uzyskał żadnych uszkodzeń powyżej 80%). Uwaga: Kiedy gracz użyje w konsoli polecenia "damagesub", Cyklop otrzyma 400 obrażeń. Po zbliżeniu się do progu 500 metrów, zostanie wyświetlony alert SI: "OSTRZEŻENIE: Zbliża się głębokość zmiażdżenia 500 m. Uszkodzenie kadłuba nieuniknione! Natychmiast płyń w górę!" Poniżej 500 metrów głębokości, gracz zostanie ostrzeżony przez pokładową sztuczną inteligencję informacją: "PRZEKROCZONO BEZPIECZNĄ GŁĘBOKOŚĆ". Poniżej tej głębokości kolizje z ukształtowaniem terenu spowodują uszkodzenie kadłuba, zmniejszając całkowite zdrowie. Naruszenie kadłuba może również wystąpić, gdy Cyklop zostanie zaatakowany przez grupę drapieżników. Naruszenia kadłuba znajdują się na zewnątrz Cyklopa i można je naprawić za pomocą narzędzia naprawczego. Hologram po lewej stronie mostka wskaże, gdzie znajdują się przebicia kadłuba. Jeśli uszkodzenia będą się utrzymywać, w losowych lokalizacjach rozpoczną się pożary i rozprzestrzenią się, jeśli nie wygasną. Te pożary spowodują dodatkowe uszkodzenia, zmniejszą widoczność i zaczną ranić i dusić gracza. Małe pożary mogą być czasami wygaszane automatycznie. Jeśli System przeciwpożarowy Cyklopa jest zainstalowany i zostanie aktywowany, zamkną się i zablokują wszystkie grodzie i zacznie pulsować niebieskie światło. Kilka sekund później wszystkie pożary zostaną zgaszone, a dym będzie usunięty. Moduły Moduł głębokościowy Cyklopa wz1, wz2 i wz3 pozwalają graczowi zwiększyć bezpieczną głębokość zanurzenia do odpowiednio 900 m, 1 300 m i 1700 m. Oznacza to, że w pełni zmodernizowane Cyklopy będą w stanie podróżować znacznie poniżej maksymalnego limitu zgniotu Seamotha ( 900m). Płynięcie okrętem podwodnym na maksymalnej prędkości przez ponad 20 sekund spowoduje przegrzanie silnika, po którym to momencie istnieje szansa na wybuchy pożarów co każde 2 sekundy. Jeśli okręt podwodny otrzyma krytyczne obrażenia, wybuchnie. SI Cyklopa ostrzeże gracza przed eksplozją, zapewniając czas na opuszczenie łodzi podwodnej. Po wybuchu:

 • Każdy zadokowany pojazd zostanie zniszczony.
 • Wszystkie przedmioty rozmieszczalne, jak fabrykatory i ładowarki ogniw pozostaną i mogą być rozebrane dla odzyskania zasobów.
 • Niewielka ilość złomu i chipów komputerowych będzie rozrzucona dookoła miejsca katastrofy.
 • Jeśli gracz pozostanie na pokładzie, zginie.
 • Pozostanie wrak z możliwością dostępu przez otwory w rejonie mostka, doku pojazdów i części ogonowej.
 • W lokacji wraku pozostanie radiolatarnia.

Hałas[]

Hałas zwraca uwagę wrogich istot na Cyklopa. Im więcej hałasu generuje łódź, tym większy zasięg, z którego agresywne stwory będą przyciągane, atakując okręt podwodny. Ilość generowanego hałasu zależy od kilku czynników. Różne ustawienia prędkości spowodują, że łódź podwodna wyemituje hałas. Prędkość wolna wyemituje najmniejszą ilość hałasu, a szybka będzie emitować najwięcej. Zewnętrzne reflektory nie wpływają na poziom hałasu generowanego przez Cyklopa. Aktywacja Cichego biegu tłumi 50% całego hałasu emitowanego przez łódź podwodną, dopóki gracz go nie dezaktywuje. Cichy bieg zużywa 5 jednostek energii co 5 sekund, gdy jest aktywny. Na to zużycie energii nie ma wpływu Moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa. Wyłączenie silnika spowoduje całkowite zaprzestanie emitowania hałasu przez Cyklopa. Jednakże Cichy bieg nadal będzie zużywać energię, nawet gdy silnik jest wyłączony.

Wroga fauna[]

Poniższe stwory mogą i będą atakować Cyklopa, jeśli zostanie przyciągnięta ich uwaga. Stalker będzie też czasami próbował zaatakować Cyklopa, ale nie będzie w stanie zadać żadnych obrażeń. Przy próbie ataku może upuścić Ząb Stalkera.
Fauna Biom
Shocker Fauna.png
Węgorz Amperowski
Crabsquid backgroundless.png
Krabośmiornica
Lewiatan Widmo
Reaper Leviathan Fauna.png
Żniwiarz Lewiatan
Sea Dragon Leviathan Fauna.png
Lewiatański Smok Morski


Audio[]

Te komunikaty będą odtwarzane tylko wtedy, gdy na pokładzie Cyklopa pojawi się ogień.

Plany na przyszłość[]

Baza danych[]

Fox3d-entertainment-cyclops.jpg

Cyklop jest najbardziej popularnym i niezawodnym pojazdem do zaburzeń głębinowych w galaktyce. W porównaniu do konkurencji może być obsadzony przez jednego pilota, stąd nazwa. Właściwości:

 • Trzy-biegowe ręczne sterowanie i przednia platforma obserwacyjna do precyzyjnego manewrowania
 • Suchy dok do transportu, konserwacji i ładowania pojazdów zwiadowczych
 • Rozbudowane rozwiązania w zakresie magazynowania w sekcji rufowej
 • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła wideo
 • Wbudowana sztuczna inteligencja do wykrywania zagrożeń
 • Rozbudowane opcje dostosowywania

Rady dla kapitanów:

 • Zużycie energii: Silnik wyłączony (0x); Wolno (1x); Standard (2x); Szybko (4x)
 • Wyższa prędkość generuje więcej hałasu, co może przyciągać niepożądane zainteresowanie. Dłuższe używanie najwyższej prędkości powoduje przegrzanie, a jeśli gracz to zignoruje, powstawanie pożarów w przedziale silnikowym.
 • Dla zredukowania hałasu prawie do zera można przy każdej prędkości włączyć Cichy bieg. Jednakże spowoduje to wzrost zużycia energii o 0.5x
 • Ulepszenia Cyklopa można zbudować w terminalu umieszczonym w przedziale silnikowym a następnie zainstalować w panelu po drugiej stronie silnika.

Osiągi:

 • Maksymalna prędkość: 8m/s
 • Przyspieszenie: 3m/s/s
 • Zasilanie: 6x wymienne ogniwa elektryczne
 • Podstawowa maksymalna głębokość zanurzenia: 500m pod poziom morza
 • Wymiary: 54m x 14m x 12m
 • Załoga: 1-6 osób

NB Cyklop NIE posiada:

 • Kajut mieszkalnych: Zaleca się kapitanowi sporządzenie grafiku, aby zdecydować, kto każdej nocy będzie spał na korytarzu
 • Awaryjnego balastu: W razie zatopienia i całkowitej awarii zasilania ten pojazd ZATONIE
 • Automatycznego ugaszacza pożarów: Wysokie prędkości i uszkodzenia kadłuba zwiększą ryzyko pożaru

Galeria[]

Mostek[]

HUD Pilota[]

Górne śródokręcie[]

Maszynownia[]

Sekcja kilu[]

Dok pojazdów[]

Ciekawostki[]

 • Jeśli gracz zostanie uderzony przez "Cyklopa", podczas spadania po ukończeniu produkcji (przez Przenośną konsolę pojazdów), gracz zginie.
 • Jeśli "Cyklop" po ukończeniu tworzenia (przez Przenośną konsolę pojazdów) spadnie na kapsułę ratunkową gracza, kapsuła zatonie i będzie pod wodą tak długo, aż gracz nie odpłynie "Cyklopem".
 • Cyklop może do nas powiedzieć:  "You are the best captain on this planet, I'm not even squidding." Co po przetłumaczeniu brzmi tak Jesteś najlepszym kapitanem na tej planecie, ja nawet nie żartuję.

Odniesienia[]

pl:Cyklop

Advertisement