Subnautica Wiki
Advertisement
Jeśli szukasz konkretnej komendy, nacisnij Ctrl (PC) lub Command (Mac) + F i wpisz komendę, której szukasz.
Stop.png UWAGA!

ZAPISZ swoją grę przed użyciem tych komend!
Używanie tych poleceń może popsuć wrażenia z gry Subnautica!

Debug test.png

Komendy konsoli to grupa narzędzi, które dostosowują doświadczenie gracza Subnautici poza normalnym zakresem gry. Polecenia te mogą być używane do celów debugowania, przeglądania częściowo zaimplementowanych treści lub po prostu dla przyjemności gracza.

Jak używać[]

Activate console.gif

Konsola jest funkcją opcjonalną i jest domyślnie wyłączona. Aby ją aktywować, naciśnij F3, a pojawi się pole wyboru zaznaczone w lewym górnym rogu, mówiące: "Wyłącz konsolę". Naciśnij F8, aby uzyskać kursor myszy i odznacz pole, aby aktywować konsolę.

Naciśnięcie ~ wyświetla okno wprowadzania poleceń)

Po włączeniu konsoli naciśnij Enter, ~, lub Ö, w zależności od klawiatury i wpisz jedno z poleceń poniżej. Po każdym ponownym uruchomieniu gry musisz najpierw nacisnąć jeden z klawiszy nakładki (np. F3), zanim naciśniesz klawisz konsoli.

Zaleca się zamknięcie wszystkich nakładek przed wpisaniem polecenia, ponieważ wprowadzenie liczby zmienia ustawienia gry na niektórych nakładkach (np. Na nakładce F3). Ponadto niektóre polecenia, np. biome </ code> nie działają, gdy gracz znajduje się w Seamothu.

Użycie pola wprowadzania[]

PC[]

 • Naciśnięcie Enter, ~, Ø lub Ö wyświetla okienko wprowadzania danych. Zależy to od układu kraju i klawiatury.
 • Teraz naciśnij Uparrow.png lub Downarrow.png.
  • To pokazuje poprzednio wprowadzone komendy.
  • Kliknij Enter, aby wybrać wybrane polecenie.


XBOX One[]

 • Naciśnięcie XBOX Left Bumper + XBOX A + XBOX Right Bumper powoduje wyświetlenie pola wprowadzania.

Lista komend[]

Podstawowe[]

[NAME] Reprezentuje zmienne wprowadzanie tekstu, które zależy od polecenia.
[#] Reprezentuje wartość wybraną przez gracza.
[x] [y] [z] Reprezentuje koordynaty.
 • [x] Wschód /Zachód
 • [y] Głębokość
 • [z] Połnoc/Południe

Wydarzenia[]

countdownship Inicjuje odliczanie do wybuchu reaktora ciemnej materii Aurory.
explodeship Inicjuje eksplozję reaktora ciemnej materii Aurory.
restoreship Przywraca Aurorę do pierwotnej postaci. Włącza promieniowanie.
startsunbeamstoryevent Aktywuje wydarzenie akcji Sunbeam.
sunbeamcountdownstart Aktywuje odliczanie dla Sunbeam.
precursorgunaim Odtwarza całe wydarzenie zestrzelenia statku Sunbeam przez Platformę egzekwowania kwarantanny.
playsunbeamfx Odtwarza tylko drugą część zestrzelenia statku Sunbeam przez Platformę egzekwowania kwarantanny.
infectionreveal Odtwarza animację gracza zdającego sobie sprawę, że jest zainfekowany bakterię Kharaa.
forcerocketready Pozwala na start Rakiety ewakuacyjnej Neptun bez wyłączania Platformy egzekwowania kwarantanny.

Ogólne[]

item [NAME] [#]
 • Dodaje konkretną ilość określonego przedmiotu do ekwipunku gracza.
 • Przyklad:
  item titanium 5
  • Doda 5 tytanu do ekwipunku gracza.
 • W przypadku pozycji ze spacjami w nazwie (np. Stasis Rifle), wpisz je jednym słowem (np. stasisrifle </ code>).
 • Pełną listę pozycji można znaleźć tutaj.
clearinventory Usuwa wszystko z ekwipunku.
spawn [NAME] [#]
 • Spawnuje konkretną ilość określonego obiektu przed graczem.
 • Przykład:
  spawn seamoth
 • Przykład:
  spawn holefish 5
cure [#] Leczy gracza i wszystkie stworzenia w określonym zakresie z bakterii Kharaa.
infect [#] Zaraża Gracza i wszystkie stworzenia w określonym zakresie bakterią Kharaa.
playerinfection [#]
 • Zmienia poziom infekcji gracza bakterią Kharaa (1-5).
 • Wartość 5 leczy gracza.
sub cyclops Spawnuje Cyklopa naprzeciw gracza.
sub aurora Spawnuje Aurorę za graczem.
filterwater

Powoduje, że każda Maszyna filtrująca wodę na mapie natychmiast wytwarza duża butelkę filtrowanej wody.

filtersalt

Powoduje, że każda Maszyna filtrująca wodę na mapie natychmiast wytwarza sól.

vehicleupgrades

Daje graczowi każdy wspólny moduł pojazdów.

cyclopsupgrades Daje graczowi każdy moduł Cyklopa.
seamothupgrades

Daje graczowi każdy moduł Seamotha.

exosuitupgrades

Daje graczowi każdy moduł kombinezonu Prawn.

exosuitarms

Daje graczowi każde ramię kombinezonu Prawn.

spawnloot
 • Spawns some loot.
 • Spawns: Quartz, Copper Ore, Silver Ore, Salt Deposit, Gold and 4x Metal Salvage.
toolsloot
 • Spawns some tools.
 • Spawns: Repair Tool, Seaglide, Flare, Transfuser, Propulsion Cannon, Stasis Rifle and attempts to spawn a "BuildBot".
madloot
 • Gives the player some loot and tools.
 • Gives: Survival Knife, Habitat Builder, 3x Battery, 4x Computer Chip, 5x Creepvine Sample, 10x Titanium and 10x Glass.
bobthebuilder
 • Enables:
  • fastbuild
  • unlockall
  • nocost
  • fastgrow
  • fasthatch
  • radiation
 • and adds a Habitat Builder, Scanner, Survival Knife and a Repair Tool to the player's inventory.
resourcesfor [NAME]
 • Provides resources for any specific craftable items.
 • Example:
  resourcesfor knife
  • Will give the player Silicone Rubber and Titanium.
ency [NAME]
 • Unlocks a specific data base entry.
 • The entry name is case sensitive and requires exact spelling with no spaces.
 • Example:
  ency crabsnake
  • Will unlock the Crabsnake entry.
 • Doing:
  ency all
  • Will give the player all of the data bank entries, even ones not in the normal game yet.
damage [#] Sets damage multiplier to player's choice.
instagib Toggles instagib mode.
invisible Creatures will ignore the player completely.
filterfast Reduces the time Water Filtration Machines take to filter.
fastscan Reduces the scanning time when using the Scanner.
fastgrow Plantable flora will grow within a few moments when placed in any type of planter.
fasthatch Eggs will hatch within a few moments after being placed in an Alien Containment.
fastbuild
 • Allows the player to build modules in an instant of a second with the Habitat Builder.
 • This is good to use together with "nocost" command.
nocost Toggles unlimited, free use of the Fabricator, Habitat Builder, Mobile Vehicle Bay, Vehicle Upgrade Console and Modification Station whether the player has the required items or not.
noenergy Toggles power usage for all vehicles, tools as well as the Seabases.
nosurvival
 • Disables the player's Food & Water requirements.
 • Removes sustenance value on items.
 • Only applicable for Survival and Hardcore modes.
oxygen Gives the player an unlimited supply of oxygen.

Warning: If used after Oxygen has reached 0 it wont save you from dying.

nitrogen Toggles longer underwater time and adds the factor of decompression sickness if not careful.
radiation Disables radiation.
fixleaks Fixes the Aurora's radiation leaks in the generator room.
leak Creates leaks inside every Cyclops on the map. (Not working currently.)
flood Floods every Cyclops on the map.
damagesub Damages every Cyclops on the map.
destroycyclops Destroys every Cyclops on the map.
restorecyclops Converts every Cyclops wreck on the map to a functional (but damaged) state.
vfx cyclopssmokeeffect (value) Generates the Cyclops smoke effect. Can be toggled from values 0 to 1.
bubbles Spawns several bubbles (air) around the player.
seaglide Spawns an unpowered Seaglide in front of the player.
dig [#]
 • Removes all terain around the player in a sphere with a diameter of # meters (max value: 100).
 • This command puts a severe strain on the gameplay performance.
unlock
 • Unlocks a specific blueprint.
 • Example:
  unlock solarpanel
lock
 • Locks a specific blueprint.
 • Example:
  lock solarpanel
unlockall Unlocks all blueprints.
unlockdoors
 • Unlocks all doors in the Aurora and Alien Bases.
 • Does not apply for sealed doors which need to be cut with the Laser Cutter.

Technical[]

 • freedom
 • creative
 • survival
 • hardcore
Changes game mode to chosen type.
day Sets time to day.
night Sets time to night.
daynightspeed [#] Sets the day/night cycle speed multiplier (default 1). A # of "2" would be a day/night cycle twice as fast (shorter day and shorter night). A float such as 0.1 will make the day/night cycle 10x slower.
cinematics Toggles animation for the player.
debugsound Toggles sound.
entreset Reloads all assets of the game (except for terrain).
gamereset Resets the game, including the player's inventory and position, to when it was last saved.
farplane [#] Changes your viewing distance. 1000 is default.
fog Toggles in-game fog.
fov [#] Toggles player camera zoom (5-60), 60 is default. Different types of lens framing such as flip, upside down, telescopic effect, etc., are found in the values of 5 to 500,000.
freecam
 • Allows you to freely leave your character and roam the terrain, even fly through solid objects. Use the command again to go back to your character. (WARNING: Very sensitive movements, cannot open menu or inventory while in freecam.)
 • To manipulate freecam movement, use shift to accelerate. Pressing the numbers 1-5 also appears to change the speed at which you move using shift.
fps Shows FPS.
nobloom Removes bloom. Game restart needed to re-apply.
noshadows Removes shadows. Game restart needed to re-apply.
printbiome Shows on screen what biome the player is currently in.
sizeref Spawns the "Wasabi One" diver. Can be used as a size reference. Must be looking at terrain.
speed [#] Sets the game speed multiplier (default 1). A # of "2" would be 2x gameplay speed. A float such as 0.1 will slow gamespeed to 10%.
target Toggles target debug.
schoolfishai Toggles the AI of a Shoal of Fish
vsync Toggles VSync.
vr Available VR options: None, Stereo, Split, Oculus, Morpheus.

Teleports[]

biome [NAME]
 • Teleports the player to a specific Biome.
 • Example:
  biome safe
 • Type biome without a biome name to see the following list.
 • Biomes:
  • safe (Safe Shallows)
  • kelp (Kelp Forest)
  • kelp_cave (Kelp Forest Caves)
  • grassy (Grassy Plateaus)
  • grassy_cave (Grassy Plateau Caves)
  • mushroom (Mushroom Forest)
  • koosh (Bulb Zone)
  • koosh_cave (Bulb Zone Caves)
  • jellyshroom (Jellyshroom Caves)
  • sparsereef (Sparse Reef)
  • grandreef (Grand Reef)
  • dunes
  • mountains
  • moutains_cave (Mountain Range Caves)
  • deepgrand (Deep Grand Reef)
  • bloodkelp (Blood Kelp Zone)
  • underislands (Underwater Islands)
  • smokers (Grand Reef thermal vents)
  • inactivelavart (Inactive Lava Zone)
  • islands (Floater Islands)
  • tree (Large mushroom tree)
  • lostriver (Lost River)
  • lavazone (Active Lava Zone / Lava Lakes)
warp [x] [y] [z]
 • Warps the player to the coordinates of their choice.
 • Example:
  warp 1 1 1
warpforward [#]
 • Warps the player forward by however many meters they desire
batch [x] [y] [z]
 • Warps the player to the centre of a batch of their choice.
 • Batches do not use the same co-ordinate system as the warp command.
  • x = 12, z = 12 is the centre of the map.
  • y = 18 is sea-level.
 • Example:
  batch 12 18 12
warpme

Teleports the player to the Cyclops, a Seabase, or Lifepod 5 depending on which the player last entered. Good for getting unstuck.

goto [NAME]
 • Teleports the player to a specific location.
  • Example:
   goto aurora
   • Teleports the player to the ramp leading into the Aurora's belly. Do not use before the Aurora has blown up, otherwise you will be inside the unexploded Aurora, which is not intended.


WARNING- Teleporting into the Aurora's rooms may cause the entities to not load. It is recommended to go into the Aurora the normal way.

 • genroom
  • Teleports the player to the Aurora's generator room.
 • cargoroom
  • Teleports the player to the Aurora's cargo room.
 • exoroom
  • Teleports the player to the Aurora's exosuit room.
 • Degasi Bases
  • base1
   • Teleports the player to the Degasi seabase on the Floating Island.
  • base1a
   • Teleports the player to one of the mountaintop Seabases on the Floating Island.
  • base1b
   • Teleports the player to one of the mountaintop Seabases on the Floating Island.
  • base2
  • base3
   • Teleports the player to the abandoned Seabase in the Deep Grand Reef.
 • Wrecks - It is advisable to use coordinates for wrecks locations.
  • wreck1
  • wreck2
  • wreck3
  • wreck4
  • wreck5
  • wreck6
  • wreck7
  • wreck8
  • wreck9
  • wreck10
  • wreck11
  • wreck12
  • wreck13
  • wreck14
  • wreck15
  • wreck16
  • wreck17
  • wreck18
  • wreck19
  • wreck20
 • Alien Bases
  • gun (Quarantine Enforcement Platform)
  • gun_inside
  • gunmoonpool
  • gun_Elevator_Enter
  • gun_Elevator_Exit
  • mountainteleporter
  • prison
  • aquarium(The containment for the sea emperor)
  • antechamber
  • lostriverbase [This one might spawn you in a wall. Just swim out, they're only solid on the textured side.
  • lavacastlebase (Thermal Plant)
  • lavacastlebaseinside
 • Alien Arches
  • mountainteleporter
  • mushroomforestteleporter
  • lostriverteleporter
  • cragfieldteleporter
 • Escape Pods
  • escapepod21 (Lifepod 17)
  • escapepod22 (Lifepod 5)
  • escapepod23 (Lifepod 7)
  • escapepod24 (Lifepod 13)
  • escapepod25 (Lifepod 6)
  • escapepod26 (Lifepod 12)
  • escapepod27 (Lifepod 4)
  • escapepod28 (Lifepod 3)
  • escapepod29 (Lifepod 2)
  • escapepod30 (Lifepod 19)
 • Scatters (Random piles of Aurora debris)
  • scatter31
  • scatter32
  • scatter33
  • scatter34
  • scatter35
  • scatter36
  • scatter37
  • scatter38
  • scatter39
  • scatter40
  • scatter41
  • scatter42
 • Juvenile Sea Emperors
  • juvenileemperor1 (Northern Blood Kelp Zone)
  • juvenileemperor2 (Crag Field)
  • juvenileemperor3 (Mountains)
  • juvenileemperor4 (Dunes)
  • juvenileemperor5 (Grand Reef)
spawn Respawns the player a small distance away. Good for getting un-stuck.
randomstart Teleports the player into Lifepod 5 and respawns Lifepod 5 at one of its initial spawn point locations at random.
kill Respawns the player instantly inside the lifepod. Useful as a "teleport" feature. Do NOT use on Hardcore game setting.

List of spawnable creatures or items[]

Most known raw materials, vehicles and life forms are spawnable directly by their name.

For a complete list of spawnable items, click here.

Advertisement