FANDOM


Delete-icon

Ten artykuł został oznaczony jako artykuł do usunięcia.

Kompensator Ciśnieniowy Cyklopa to Ulepszenie, które zwiększa głębokość zanurzenia Cyklopa o 200 metrów. Można je dodać przez umieszczenie go w konsoli ulepszeń Cyklopa, która znajduje się w jego maszynowni. Gracz musi najpierw znaleźć Fragmenty tego Ulepszenia, aby móc je stworzyć.

W przepisach Chrzęstnego Modułu Wzmocnienia Kadłuba i Płytowego Modułu Wzmocnienia Kadłuba wymagany jest Kompensator Ciśnieniowy Cyklopa.

Kompensator Ciśnieniowy Cyklopa nie może być wytworzony w Fabrykatorze w Kapsule Ratunkowej czy Bazach Podwodnych, może być wytworzony jedynie w Fabrykatorze wybudowanym w Cyklopie.

Receptura Edytuj

Podany przedmiot nie istnieje. Sprawdź pisownię lub dodaj go do tabeli receptur.