Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Ilość receptur używających przedmiot/opis

local p = {}

function p.count (frame)
  local aliasTable = mw.loadData("Moduł:Receptury/aliasy")
  local recipeTable = mw.loadData("Moduł:Tabele/Receptury")
  local resolve_recipe = require("Module:Moduły pomocnicze/ResolveRecipe").resolve_recipe
  local name = frame.args[1]
  local _count = 0
  
  if name == nil then
    return 0
  end
  if aliasTable[name] ~= nil then
    name = aliasTable[name]
  end
  name = name:lower()
  
  for _item, _ in pairs(recipeTable) do
    local _recipe = resolve_recipe (recipeTable, _item)
    
    if _recipe["ignoruj"] ~= true and _item:lower() ~= name then
      for _ingredient, __ in pairs(_recipe["składniki"]) do
        if _ingredient:lower() == name then
          _count = _count + 1
          break
        end
      end
    end
  end
  
  return _count
end

return p
Advertisement