Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Moduły pomocnicze/DoesRecipeExist/opis

local p = {}

function p.doesRecipeExist (name)
  local aliasTable = mw.loadData("Moduł:Receptury/aliasy")
  local recipeTable = mw.loadData("Module:Tabele/Receptury")
  
  if name == nil then
    return false
  end
  
  local _name = name
  if aliasTable[name] ~= nil then
    _name = aliasTable[name]
  end
  
  if recipeTable[_name] ~= nil then
    return true
  end
  
  return false
end

function p.wrapper(frame)
  return p.doesRecipeExist (frame.args[1]) and 'tak' or 'nie'
end

return p
Advertisement