Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Moduły pomocnicze/Formatowanie list przecinkowych/opis

local p = {}

function p.biomy (frame)
  local sortedPairs = require('Moduł:Moduły pomocnicze/SortedPairs').sortedPairs
  local csl_helper = require('Moduł:Moduły pomocnicze/Iteracja po liście przecinkowej')
  local args = frame:getParent().args
  local out = ""
  local biomes = {}
  local inputString = ""
  if frame.args[1] ~= nil then
    inputString = args[frame.args[1]]
  else
    inputString = args.biomy
  end
  
  csl_helper.iter (inputString, function (item)
      table.insert (biomes, item)
    end
  )
  
  for _, biome in sortedPairs (biomes) do
    out = out
        .. "<li>[[" .. biome .. "]][[Kategoria:" .. biome .. "]]</li>"
  end
  
  return "<ul>" .. out .. "</ul>"
end

function p.transformacja (frame)
  local csl_helper = require('Moduł:Moduły pomocnicze/Iteracja po liście przecinkowej')
  local out = ""
  local inputListString = frame.args[1]
  
  csl_helper.iter (inputListString, function (item)
      out = out
          .. '<li>'
          .. frame:expandTemplate{ title = 'Przedmiot', args = {item}}
          .. '</li>'
    end
  )
  
  return "<ul>" .. out .. "</ul>"
end

return p
Advertisement