Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Moduły pomocnicze/ResolveRecipe/opis

local p = {}

function p.resolve_recipe (
  recipeTable,
  itemName
)
  local aliasTable = mw.loadData ("Moduł:Receptury/aliasy")
  local deep_copy = require ('Moduł:Moduły pomocniczne/DeepCopy').deep_copy
  
  if aliasTable[itemName] ~= nil then
    itemName = aliasTable[itemName]
  end
  local _recipe = recipeTable[itemName]
  if _recipe == nil then
    return nil
  end
 
  if _recipe["szablon"] ~= nil then
    _recipe = deep_copy (_recipe)
    local _preset = recipeTable[_recipe["szablon"]]
 
    for _preset_key, _preset_value in pairs(_preset) do
      if _recipe[_preset_key] == nil and _preset_key ~= "ignoruj" then
        _recipe[_preset_key] = _preset_value
      end
    end
  end
 
  return _recipe
end

return p
Advertisement