Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Moduły pomocnicze/SortedPairs/opis

local p = {}

function p.sortedPairs (data)
  -- Zbierz klucze
  local keys = {}
  for key in pairs(data) do
    keys[#keys + 1] = key
  end

  -- Sortowanie listy kluczy
  table.sort(keys)

  -- Zwróć funkcję iteratora
  local i = 0
  return function()
    i = i + 1
    
    if keys[i] then
      return keys[i], data[keys[i]]
    end
  end
end

return p
Advertisement