Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Moduły pomocniczne/DeepCopy/opis

local p = {}

function p.deep_copy (orig)
 if type(orig) == 'table' then
  local copy = {}
  for k, v in pairs(orig) do
   copy[p.deep_copy(k)] = p.deep_copy(v)
  end
  return copy
 end
 return orig
end

return p
Advertisement