Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Receptury/Odpytywanie/opis

local p = {}

-------------------------------------------------------------
-- Main module                       --
-------------------------------------------------------------
function p.findRecipesByCondition(
  filterFunction,
  additionalFilterData,
  callback,
  callbackData
)
  local resolve_recipe = require ('Moduł:Moduły pomocnicze/ResolveRecipe').resolve_recipe
  local recipes = mw.loadData("Module:Tabele/Receptury")
  local _matched_items = {}
  local _count = 0

  -- Sortowanie receptur po maszynie
  for _item in pairs(recipes) do
    local _item_recipe = resolve_recipe (recipes, _item)
    
    if _item_recipe["ignoruj"] ~= true then
      if filterFunction(_item, _item_recipe, additionalFilterData) then
        _count = _count + 1
        
        table.insert(_matched_items, _item)
      end
    end
  end
  
  return callback (
    recipes,
    _count,
    _matched_items,
    callbackData
  )
end

function p.findItemRecipe(name, displayOptions)
  local resolve_recipe = require ('Moduł:Moduły pomocnicze/ResolveRecipe').resolve_recipe
  local recipeTable = mw.loadData("Module:Tabele/Receptury")
  local _recipe = resolve_recipe (recipeTable, name)
  local _htmlgen = displayOptions["htmlgen"]
  
  if _recipe == nil then
    return '<span style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold">'
      .. 'Podany przedmiot nie istnieje. Sprawdź pisownię lub dodaj go do [[Moduł:Receptury/dane|tabeli receptur]].'
      .. '</span>' .. (displayOptions["hideFromCategories"] ~= 'tak' and '[[Kategoria:Artykuły z błędami modułu receptur]]' or '')
  end
  
  return _htmlgen.construct_single_recipe_box (name, _recipe, displayOptions["features"])
end

return p
Advertisement