Subnautica Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Tabele/Receptury/opis

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- SPIS TREŚCI                                          --
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- WIKI 00: WSTĘPNE USTAWIENIA RECEPTUR
-- CORE 00: GRA PODSTAWOWA
--      01: MATERIAŁY ZAAWANSOWANE
--      02: NARZĘDZIA
--      03: MODUŁY BAZ
--      04: POSIŁKI
--      05: PRZEMIANY ENERGETYCZNE
--  DLC 01: BELOW ZERO
return {
  ------------------------------------------------------------
  -- PRZYKŁAD RECEPTURY                   --
  ------------------------------------------------------------
  ["receptura testowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Aerożel"] = 2,
      ["Magnetyt"] = 2,
      ["Diament"] = 1,
      ["Smar"] = 1,
      ["Próbka korala stołowego"] = 1,
      ["Dron z kamerą"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Nieznane",
    ["rzeczywisty rezultat"] = {
      "Nieznane"
    },
    ["ilość"] = 2,
    ["ignoruj"] = true
  },
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  -- WIKI 00: WSTĘPNE USTAWIENIA RECEPTUR          --
  ------------------------------------------------------------
  ["przemiana energetyczna w bioreaktorze"] = {
    ["urządzenie"] = "Bioreaktor",
    ["tag"] = "bioreaktor",
    ["rzeczywisty rezultat"] = {
      "Energia"
    },
    -- Szablony powinny być ignorowane w listach.
    ["ignoruj"] = true
  },
  ------------------------------------------------------------
  -- CORE 00: GRA PODSTAWOWA                --
  ------------------------------------------------------------
  -- CORE 00.01: MATERIAŁY ZAAWANSOWANE           --
  ------------------------------------------------------------
  -- Słowa kluczowe: [repulsion cannon] [działko impulsowe]
  ["Działko impulsowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magnetyt"] = 3,
      ["Działko grawitacyjne"] = 1,
      ["Czip komputerowy"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe: [stasis rifle] [karabin unieruchamiający]
  ["Karabin unieruchamiający"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magnetyt"] = 2,
      ["Czip komputerowy"] = 1,
      ["Bateria"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe: [beacon] [radiolatarnia]
  ["Radiolatarnia"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda miedzi"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe: [thermal reactor] [reaktor termalny]
  ["Reaktor termalny"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Magnetyt"] = 2,
      ["Aerożel"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe: [Standard O₂ Tank] [Standardowa butla O₂]
  ["Standardowa butla O₂"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe: [Nuclear waste disposal] [kosz na odpady jądrowe]
  ["Kosz na odpady jądrowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
      },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe: [mobile vehicle bay] [przenośna konsola pojazdów]
  ["Przenośna konsola pojazdów"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Sztabka tytanu"] = 3,
      ["Ogniwo energetyczne"] = 1,
      ["Smar"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe: [flare] [flara]
  ["Flara"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Siarka jaskiniowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["ilość"] = 4
  },  
  -- Słowa kluczowe [flashlight] [latarka]
  ["Latarka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria"] = 1,
      ["Szkło"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [light stick] [lampa na stojaku]
  ["Lampa na stojaku"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria"] = 1,
      ["Szkło"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [repair tool] [narzędzie naprawcze]
  ["Narzędzie naprawcze"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Guma silikonowa"] = 1,
      ["Siarka jaskiniowa"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe: [laser cutter] [palnik laserowy]
  ["Palnik laserowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Diament"] = 2,
      ["Bateria"] = 1,
      ["Tytan"] = 1,
      ["Siarka jaskiniowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [scanner] [skaner]
  ["Skaner"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [fins] [płetwy]
  ["Płetwy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Guma silikonowa"] = 2,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [swim charge fins] [płetwy ładujące]
  ["Płetwy ładujące"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Płetwy"] = 1,
      ["Polianilina"] = 1,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [ultra glide fins] [wysokowydajne płetwy]
  ["Wysokowydajne płetwy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Guma silikonowa"] = 2,
      ["Płetwy"] = 1,
      ["Tytan"] = 1,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [High Capacity O₂ Tank] [Wysokopojemnościowa butla O₂]
  ["Wysokopojemnościowa butla O₂"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 4,
      ["Szkło"] = 2,
      ["Standardowa butla O₂"] = 1,
      ["Ruda srebra"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [Lightweight High Capacity Tank] [Lekka butla o zwiększonej pojemności]
  ["Lekka butla o zwiększonej pojemności"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Wysokopojemnościowa butla O₂"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [Ultra High Capacity Tank] [Butla wysokopojemnościowa]
  ["Butla wysokopojemnościowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Lit"] = 4,
      ["Wysokopojemnościowa butla O₂"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [radiation suit] [radiation helmet]
  --         [radiation gloves] [Skafander przeciwpromienny]
  --         [hełm przeciwpromienny] [rękawice przeciwpromienne]
  ["Skafander przeciwpromienny"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Włóknista siatka"] = 2,
      ["Ołów"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["rzeczywisty rezultat"] = {
      "Skafander przeciwpromienny",
      "Hełm przeciwpromienny",
      "Rękawice przeciwpromienne"
    }
  },
  -- Słowa kluczowe [reinforced dive suit] [reinforced gloves]
  --       [Wzmocniony skafander nurkowy] [wzmocnione rękawice]
  ["Wzmocniony skafander nurkowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Diament"] = 2,
      ["Tytan"] = 2,
      ["Włókna syntetyczne"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["rzeczywisty rezultat"] = {
      "Wzmocniony skafander nurkowy",
      "Wzmocnione rękawice"
    },  
  },
  -- Słowa kluczowe [still suit] [filtrak]
  ["Filtrak"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Włókna syntetyczne"] = 1,
      ["Areożel"] = 1,
      ["Miedziany przewód"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [first aid kit] [apteczka]
  ["Apteczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Włóknista siatka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [fire extinguisher] [gaśnica]
  ["Gaśnica"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [pipe] [rura]
  ["Rura"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["ilość"] = 5
  },
  -- Słowa kluczowe [pipe surface floater] [pływająca pompa powietrza]
  ["Pływająca pompa powietrza"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [habitat builder] [konstrutor baz]
  ["Konstruktor baz"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Bateria"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [survival knife] [nóż survivalowy]
  ["Nóż survivalowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Guma silikonowa"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [thermoblade] [nóż żarowy]
  ["Nóż żarowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Nóż survivalowy"] = 1,
      ["Bateria"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [air bladder] [przyrząd wynurzeniowy]
  ["Przyrząd wynurzeniowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Pęcherzówka"] = 1,
      ["Guma silikonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [pathfinder tool] [narzędzie nawigacyjne]
  ["Narzędzie nawigacyjne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zlepek nasion wodorostów"] = 2,
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [rebreather] [oddycharka]
  ["Oddycharka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Włóknista siatka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [compass] [kompas]
  ["Kompas"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [seamoth]
  ["Seamoth"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 2,
      ["Sztabka tytanu"] = 1,
      ["Ogniwo elektryczne"] = 1,
      ["Smar"] = 1,
      ["Ołów"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Przenośna konsola pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit] [kombinezon prawn]
  ["Kombinezon PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Sztabka plastali"] = 2,
      ["Areożel"] = 2,
      ["Diament"] = 2,
      ["Ołów"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Przenośna konsola pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops] [cyklop]
  ["Cyklop"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Sztabka plastali"] = 3,
      ["Szkło emaliowane"] = 3,
      ["Ołów"] = 3,
      ["Smar"] = 1,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Przenośna konsola pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [neptune launch platform] 
  --          [platforma startowa neptuna]
  ["Platforma startowa Neptuna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ołów"] = 4,
      ["Sztabka tytanu"] = 1,
      ["Chip komputerowy"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Przenośna konsola pojazdów"
  },  
  -- Słowa kluczowe [neptune gantry] [wieża wyrzutni Neptuna]
  ["Wieża wyrzutni Neptuna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Sztabka plastali"] = 1,
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Smar"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Platforma startowa Neptuna"
  },  
  -- Słowa kluczowe [neptune boosters] [doapalcze neptuna]
  ["Dopalacze Neptuna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda niklu"] = 3,
      ["Aerożel"] = 2,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Platforma startowa Neptuna"
  },
  -- Słowa kluczowe [neptune fuel reserve] [zapas paliwa neptuna]
  ["Zapas paliwa Neptuna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Krystaliczna siarka"] = 4,
      ["Kyanit"] = 4,
      ["Ogniwo jonowe"] = 2,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Platforma startowa Neptuna"
  },
  -- Słowa kluczowe [neptune cockpit] [kokpit neptuna]
  ["Kokpit Neptuna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Generator osłony Cyklopa"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1,
      ["Szkło emaliowane"] = 1,
      ["Chip komputerowy"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Platforma startowa Neptuna"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops depth module mk1] 
  --         [Moduł głębokościowy Cyklopa wz1]
  ["Moduł głębokościowy Cyklopa wz1"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Rubin"] = 3,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops depth module mk2] 
  --         [Moduł głębokościowy Cyklopa wz2]
  ["Moduł głębokościowy Cyklopa wz2"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda niklu"] = 3,
      ["Moduł głębokościowy Cyklopa wz1"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops depth module mk3]
  --         [moduł głębokościowy cyklopa wz3]
  ["Moduł głębokościowy Cyklopa wz3"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kyanit"] = 3,
      ["Moduł głębokościowy Cyklopa wz2"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops shield generator] 
  --         [generator osłony cyklopa]
  ["Generator osłony Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zaawansowany zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Polianilina"] = 1,
      ["Ogniwo elektryczne"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops thermal reactor module]
  --         [Moduł reaktora termalnego Cyklopa]
  ["Moduł reaktora termalnego Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kyanit"] = 4,
      ["Polianilina"] = 2,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops sonar upgrade] [ulepszenie sonaru Cyklopa]
  ["Ulepszenie sonaru Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magnetyt"] = 3,
      ["Chip komputerowy"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops engine efficiency module]
  --         [Moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa]
  ["Moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Benzen"] = 1,
      ["Polianilina"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops fire suppression system]
  --         [system przeciwpożarowy cyklopa]
  ["System przeciwpożarowy Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Aerożel"] = 2,
      ["Krystaliczna siarka"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops docking bay repair module]
  --         [Moduł naprawczy przedziału dokującego Cyklopa]
  ["Moduł naprawczy przedziału dokującego Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Narzędzie naprawcze"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },
  -- Słowa kluczowe [cyclops decoy tube upgrade]
  --         [Ulepszenie wyrzutni wabików Cyklopa]
  ["Ulepszenie wyrzutni wabików Cyklopa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Lit"] = 2,
      ["Aerożel"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator ulepszeń Cyklopa"
  },  
  -- Słowa kluczowe [prawn suit depth module mk1]
  --         [Moduł głębokościowy kombinezonu PRAWN wz. 1]
  ["Moduł głębokościowy kombinezonu PRAWN wz. 1"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda niklu"] = 3,
      ["Rubin"] = 2,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit depth module mk2]
  --         [Moduł głębokościowy kombinezonu PRAWN wz. 2]
  ["Moduł głębokościowy kombinezonu PRAWN wz. 2"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Kyanit"] = 3,
      ["Lit"] = 2,
      ["Moduł głębokościowy kombinezonu PRAWN wz. 1"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit drill arm]
  --         [Ramię wiertnicze kombinezonu PRAWN]
  ["Ramię wiertnicze kombinezonu PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Diament"] = 4,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit grappling arm]
  --         [Ramię wspinaczkowe kombinezonu PRAWN]
  ["Ramię wspinaczkowe kombinezonu PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Benzen"] = 1,
      ["Zaawansowany zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit jump jet upgrade]
  --         [Moduł ulepszenia skoku PRAWN]
  ["Moduł ulepszenia skoku PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Krystaliczna siarka"] = 3,
      ["Ruda niklu"] = 2,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit torpedo arm]
  --         [Ramię torpedowe kombinezonu PRAWN]
  ["Ramię torpedowe kombinezonu PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Aerożel"] = 1,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit propulsion cannon]
  --         [działko grawitacyjne kombinezonu prawn]
  ["Działko grawitacyjne kombinezonu PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Magnetyt"] = 2,
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [prawn suit thermal reactor]
  --         [reaktor termalny kombinezonu prawn]
  ["Reaktor termalny kombinezonu PRAWN"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kyanit"] = 2,
      ["Polianilina"] = 2,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [seamoth depth module mk1] 
  --         [Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 1]
  ["Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 1"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 2,
      ["Sztabka tytanu"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [seamth depth module mk2]
  --         [Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 2]
  ["Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 2"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magnetyt"] = 3,
      ["Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 1"] = 1,
      ["Szkło emaliowane"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [seamoth depth module mk3]
  --         [Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 3]
  ["Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 3"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Rubin"] = 3,
      ["Kompensator ciśnienia Seamotha wz. 2"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Stanowisko modyfikacyjne"
  },
  -- Słowa kluczowe [torpedo system] [system torpedowy seamotha]
  ["System torpedowy Seamotha"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Lit"] = 1,
      ["Aerożel"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [seamoth perimeter defense system]
  --         [system obronny seamotha]
  ["System obronny Seamotha"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Polianilina"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [seamoth sonar] [sonar seamotha]
  ["Sonar Seamotha"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magnetyt"] = 2,
      ["Miedziany przewód"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },  
  -- Słowa kluczowe [seamoth solar charger] 
  --         [moduł ładowania słonecznego seamotha]
  ["Moduł ładowania słonecznego Seamotha"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zaawansowany zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Szkło emaliowane"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [hull reinforcement] [wzmocnienie kadłuba]
  ["Wzmocnienie kadłuba"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Diament"] = 4,
      ["Tytan"] = 3,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [enginge efficiency module]
  --         [Moduł sprawności silnika]
  ["Moduł sprawności silnika"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Polianilina"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [storage module] [moduł przestrzeni ładunkowej]
  ["Moduł przestrzeni ładunkowej"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów"
  },
  -- Słowa kluczowe [camera drone] [dron z kamerą]
  ["Dron z kamerą"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Bateria"] = 1,
      ["Szkło"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Sterownia skanująca"
  },  
  -- Słowa kluczowe [scanner room hud chip]
  --         [Chip wyświetlacza sterowni skanującej]
  ["Chip wyświetlacza sterowni skanującej"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Magnetyt"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Sterownia skanująca"
  },
  -- Słowa kluczowe [scanner room range upgrade]
  --         [Moduł zwiększenia zasięgu sterowni skanującej]
  ["Moduł zwiększenia zasięgu sterowni skanującej"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda miedzi"] = 1,
      ["Magnetyt"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Sterownia skanująca"
  },
  -- Słowa kluczowe [scanner room speed upgrade]
  --         [Moduł szybkości sterowni skanującej]
  ["Moduł szybkości sterowni skanującej"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Złoto"] = 1,
      ["Ruda srebra"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Sterownia skanująca"
  },
  -- Słowa kluczowe [gas torpedo] [torpeda gazowa]
  ["Torpeda gazowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1,
      ["Gazowa gula"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów",
    ["ilość"] = 2
  },
  -- Słowa kluczowe [vortex torpedo] [torpeda wirowa]
  ["Torpeda wirowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1,
      ["Magnetyt"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konsola ulepszeń pojazdów",
    ["ilość"] = 2
  },
  -- Słowa kluczowe [foundation] [fundament]
  ["Fundament"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Ołów"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz",
    ["kategoria"] = "Elementy bazy"
  },
  -- Słowa kluczowe [basic compartment] [sekcja podstawowa]
  ["Sekcja podstawowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [L compartment] [sekcja L]
  ["Sekcja L"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [T compartment] [sekcja T]
  ["Sekcja T"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [X compartment] [sekcja X]
  ["Sekcja X"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [glass compartment] [szklana sekcja I]
  ["Szklana sekcja I"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [L glass compartment] [szklana sekcja L]
  ["Szklana sekcja L"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [vertical connector] [łącznik pionowy]
  ["Łącznik pionowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytna"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [multipurpose room] [pomieszczenie wielofunkcyjne]
  ["Pomieszczenie wielofunkcyjne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 6
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [scanner room] [sterownia skanująca]
  ["Sterownia skanująca"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Ruda miedzi"] = 2,
      ["Próbka korala stołowego"] = 1,
      ["Złoto"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [moonpool] [stacja dokująca]
  ["Stacja dokująca"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Sztabka tytanu"] = 2,
      ["Ołów"] = 2,
      ["Smar"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [observatory] [obserwatorium]
  ["Obserwatorium"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Emaliowane szkło"] = 2,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [hatch] [właz]
  ["Właz"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Kwarc"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [window] [okno]
  ["Okno"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [reinforcement] [wzmocnienie]
  ["Wzmocnienie"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Lit"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [solar panel] [panel słoneczny]
  ["Panel słoneczny"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kwarc"] = 2,
      ["Tytan"] = 2,
      ["Ruda miedzi"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [thermal plant] [reaktor termalny]
  ["Reaktor termalny"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 5,
      ["Magnetyt"] = 2,
      ["Aerożel"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [power transmitter] [przekaźnik energii]
  ["Przekaźnik energii"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Złoto"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [floodlight] [lampa przemysłowa]
  ["Lampa przemysłowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [spotlight] [reflektor]
  ["Reflektor"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Szkło"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [exterior growbed] [Zewnętrzna skrzynka plantacyjna]
  ["Zewnętrzna skrzynka plantacyjna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz" 
  },
  -- Słowa kluczowe [base pipe connector] [bazowa pompa powietrza]
  ["Bazowa pompa powietrza"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [ladder] [drabina]
  ["Drabina"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [water filtration machine] [maszyna filtrująca]
  ["Maszyna filtrująca"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Aerożel"] = 1,
      ["Miedziany przewód"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [bulkhead] [drzwi grodziowe]
  ["Drzwi grodziowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Guma silikonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [vehicle upgrade console] 
  --         [konsola ulepszeń pojazdów]
  ["Konsola ulepszeń pojazdów"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Chip komputerowy"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [bioreactor] [bioreaktor]
  ["Bioreaktor"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Smar"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [nuclear reactor] [reaktor jądrowy]
  ["Reaktor jądrowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ołów"] = 3,
      ["Zaawansowany zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Sztabka plastali"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [alien containment] [zbiornik na obce formy życia]
  ["Zbiornik na obce formy życia"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 5,
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [fabricator] [fabrykator]
  ["Fabrykator"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1,
      ["Złoto"] = 1,
      ["Próbka korala stołowego"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [radio]
  ["Radio"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1,
      ["Ruda miedzi"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [medical kit fabricator] [fabrykator apteczek]
  ["Fabrykator apteczek"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Włóknista siatka"] = 1,
      ["Ruda srebra"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [wall locker] [szafka ścienna]
  ["Szafka ścienna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [locker] [szafka]
  ["Szafka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Kwarc"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [battery charger] [ładowarka baterii]
  ["Ładowarka baterii"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zestaw elektryczny"] = 1,
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [power cell charger] [ładowarka ogniw]
  ["Ładowarka ogniw"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Rubin"] = 2,
      ["Zaawansowany zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [aquarium] [akwarium]
  ["Akwarium"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 2,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [modification station] [stanowisko modyfikacyjne]
  ["Stanowisko modyfikacyjne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Diament"] = 1,
      ["Tytan"] = 1,
      ["Ołów"] = 1
    }, 
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [basic plant pot] [doniczka]
  ["Doniczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [composite plant pot] [kompozytowa doniczka]
  ["Kompozytowa doniczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [chic plant pot] [elegancka doniczka]
  ["Elegancka doniczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [indoor growbed] [skrzynka plantacyjna]
  ["Skrzynka plantacyjna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 4
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [plant shelf] [doniczka ścienna]
  ["Doniczka ścienna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [bench] [ławka]
  ["Ławka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [basic double bed] [podstawowe łóżko podwójne]
  ["Podstawowe łóżko podwójne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Włóknista siatka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [quilted double bed] [pościelone podwójne łóżko]
  ["Pościelone podwójne łóżko"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Włóknista siatka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [single bed] [łóżko jednoosobowe]
  ["Łóżko jednoosobowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1,
      ["Włóknista siatka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [desk] [biurko]
  ["Biurko"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [swivel chair] [krzesło obrotowe]
  ["Krzesło obrotowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [office chair] [krzesło biurowe]
  ["Krzesło biurowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [command chair] [fotel dowódcy]
  ["Fotel dowódcy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [sign] [tabliczka]
  ["Tabliczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Miedziany przewód"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [picture frame] [ramka na zdjęcia]
  ["Ramka na zdjęcia"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Miedziany przewód"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [bar table] [stół barowy]
  ["Stół barowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [trash can] [kosz na śmieci]
  ["Kosz na śmieci"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [nuclear waste disposal] [kosz na odpady jądrowe]
  ["Kosz na odpady jądrowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [vending machine] [automat z przekąskami]
  ["Automat z przekąskami"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2,
      ["Szkło"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [coffee vending machine] [automat z kawą]
  ["Automat z kawą"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [lab counter] [blat]
  ["Blat"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [wall planter] [donica ścienna]
  ["Donica ścienna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    }, 
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },  
  -- Słowa kluczowe [single wall shelf] [półka ścienna]
  ["Półka ścienna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [wall shelves] [półki ścienne]
  ["Półki ścienne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [an unusual doll] [niezwykła lalka]
  ["Niezwykła lalka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Konstruktor baz"
  },
  -- Słowa kluczowe [aerogel] [areożel]
  ["Aerożel"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Galareciak"] = 1,
      ["Rubin"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [benzene] [benzen]
  ["Benzen"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Krwisty olej"] = 3
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [hydrochlorlic acid] [kwas chlorowodorowy]
  ["Kwas chlorowodorowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Grzyb głębinowy"] = 3,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [polyaniline] [polianilina]
  ["Polianilina"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Złoto"] = 1,
      ["Kwas chlorowodorowy"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [synthetic fibers] [włókna syntetyczne]
  ["Włókna syntetyczne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Benzen"] = 1,
      ["Włóknista siatka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [hatching enzymes] [enzymy wylęgowe]
  ["Enzymy wylęgowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Nasiono korony morskiej"] = 1,
      ["Próbka grzyba"] = 1,
      ["Nasiono widmowego ziela"] = 1,
      ["Próbka krzaka bulwowego"] = 1,
      ["Nasiono żarówniczki"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },  
  -- Słowa kluczowe [bleach] [utleniacz]
  ["Utleniacz"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Osad soli"] = 1,
      ["Próbka tuby koralowej"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [enameled glass] [szkło emaliowane]
  ["Szkło emaliowane"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Szkło"] = 1,
      ["Ząb Stalkera"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },  
  -- Słowa kluczowe [fiber mesh] [włóknista siatka]
  ["Włóknista siatka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Próbka wodorostu"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [glass] [szkło]
  ["Szkło"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kwarc"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [lubricant] [smar]
  ["Smar"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zlepek nasion wodorostów"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [plasteel ingot] [sztabka plastali]
  ["Sztabka plastali"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Lit"] = 2,
      ["Sztabka tytanu"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [silicone rubber] [guma silikonowa]
  ["Guma silikonowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Zlepek nasion wodorostów"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["ilość"] = 2
  },
  -- Słowa kluczowe [titanium] [tytan]
  ["Tytan"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Złom"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["ilość"] = 4
  },
  -- Słowa kluczowe [titanium ingot] [sztabka tytanu]
  ["Sztabka tytanu"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 10
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [advanced wiring kit] 
  --         [zaawansowany zestaw elektryczny]
  ["Zaawansowany zestaw elektryczny"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Złoto"] = 2,
      ["Chip komputerowy"] = 1,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [battery] [bateria]
  ["Bateria"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Grzyb kwasowy"] = 2,
      ["Ruda miedzi"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [computer chip] [chip komputerowy]
  ["Chip komputerowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Próbka korala stołowego"] = 2,
      ["Złoto"] = 1,
      ["Miedziany przewód"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [copper wire] [miedziany przewód]
  ["Miedziany przewód"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda miedzi"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [power cell] [ogniwo energetyczne]
  ["Ogniwo energetyczne"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria"] = 2,
      ["Guma silikonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },  
  -- Słowa kluczowe [reactor rod] [pręt paliwowy]
  ["Pręt paliwowy"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kryształ uraninitu"] = 3,
      ["Ołów"] = 1,
      ["Tytan"] = 1,
      ["Szkło"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [wiring kit] [zestaw elektryczny]
  ["Zestaw elektryczny"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda srebra"] = 2
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [ion battery] [bateria jonowa]
  ["Bateria jonowa"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kostka jonowa"] = 1,
      ["Złoto"] = 1,
      ["Ruda srebra"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [ion power cell] [ogniwo jonowe]
  ["Ogniwo jonowe"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria jonowa"] = 2,
      ["Guma silikonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [filtered water] [przefiltrowana woda]
  ["Przefiltrowana woda"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Pęcherzówka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [disinfected water] [zdezynfekowana woda]
  ["Zdezynfekowana woda"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Utleniacz"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator",
    ["ilość"] = 2
  },
  -- Słowa kluczowe [large filtered water] [duża butelka czystej wody]
  ["Duża butelka czystej wody"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Woda"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Maszyna filtrująca",
    ["rzeczywisty rezultat"] = {
      "Duża butelka czystej wody",
      "Osad soli"
    },
  },
   -- Słowa kluczowe [cooked holefish] [usmażony dziurawiec]
  ["Usmażony dziurawiec"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Dziurawiec"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
    },
  -- Słowa kluczowe [cooked peeper] [usmażony łypacz]
    ["Usmażony łypacz"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Łypacz"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked bladderfish] [usmażona pęcherzówka]
  ["Usmażona pęcherzówka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Pęcherzówka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked garryfish] [usmażona oczopłaszczka]
  ["Usmażona oczopłaszczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Oczopłaszczka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked hoverfish] [usmażona dryfterka]
  ["Usmażona dryfterka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Dryfterka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked reginald] [usmażony okogon]
  ["Usmażony okogon"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Okogon"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked spadefish] [usmażona łopatnica]
  ["Usmażona łopatnica"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Łopatnica"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked boomerang] [usmażony bumerang]
  ["Usmażony bumerang"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bumerang"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked magmarang] [usmażony magmarang]
  ["Usmażony magmarang"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magmarang"] = 1
    }, 
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked eyeye] [usmażony ocznik]
  ["Usmażony ocznik"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ocznik"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked red eyeye] [usmażony ocznik czerwony]
  ["Usmażony ocznik czerwony"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ocznik czerwony"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked oculus] [usmażony źreniczak]
  ["Usmażony źreniczak"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Źreniczak"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked hoopfish] [usmażona neonówka]
  ["Usmażona neonówka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Neonówka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked spinefish] [usmażona kręgówka]
  ["Usmażona kręgówka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kręgówka"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
   -- Słowa kluczowe [cured holefish] [Zasolony dziurawiec]
  ["Zasolony dziurawiec"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Dziurawiec"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
    },
  -- Słowa kluczowe [cured peeper] [Zasolony łypacz]
    ["Zasolony łypacz"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Łypacz"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured bladderfish] [Zasolona pęcherzówka]
  ["Zasolona pęcherzówka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Pęcherzówka"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured garryfish] [Zasolona oczopłaszczka]
  ["Zasolona oczopłaszczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Oczopłaszczka"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cooked hoverfish] [Zasolona dryfterka]
  ["Zasolona dryfterka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Dryfterka"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured reginald] [Zasolony okogon]
  ["Zasolony okogon"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Okogon"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured spadefish] [Zasolona łopatnica]
  ["Zasolona łopatnica"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Łopatnica"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured boomerang] [Zasolony bumerang]
  ["Zasolony bumerang"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bumerang"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured magmarang] [Zasolony magmarang]
  ["Zasolony magmarang"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Magmarang"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    }, 
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured eyeye] [Zasolony ocznik]
  ["Zasolony ocznik"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ocznik"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured red eyeye] [Zasolony ocznik czerwony]
  ["Zasolony ocznik czerwony"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ocznik czerwony"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured oculus] [Zasolony źreniczak]
  ["Zasolony źreniczak"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Źreniczak"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured hoopfish] [Zasolona neonówka]
  ["Zasolona neonówka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Neonówka"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [cured spinefish] [Zasolona kręgówka]
  ["Zasolona kręgówka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kręgówka"] = 1,
      ["Osad soli"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [beacon] [radiolatarnia]
  ["Radiolatarnia"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda miedzi"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [creature decoy] [wabik na stworzenia]
  ["Wabik na stworzenia"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 3,
      ["Zestaw elektryczny"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [grav trap] [pułapka grawitacyjna]
  ["Pułapka grawitacyjna"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria"] = 1,
      ["Ruda miedzi"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [mobile vehicle bay] [przenośna konsola pojazdów]
  ["Przenośna konsola pojazdów"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Sztabka tytanu"] = 1,
      ["Smar"] = 1,
      ["Ogniwo energetyczne"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [seaglide]
  ["Seaglide"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Bateria"] = 1,
      ["Smar"] = 1,
      ["Miedziany przewód"] = 1,
      ["Tytan"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [waterproof locker] [wodoszczelna szafka]
  ["Wodoszczelna szafka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Tytan"] = 4
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [purple tablet] [fioletowa tabliczka]
  ["Fioletowa tabliczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Diament"] = 2,
      ["Kostka jonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [orange tablet] [pomarańczowa tabliczka]
  ["Pomarańczowa tabliczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Ruda niklu"] = 2,
      ["Kostka jonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },
  -- Słowa kluczowe [blue tablet] [niebieska tabliczka]
  ["Niebieska tabliczka"] = {
    ["składniki"] = {
      ["Kyanit"] = 2,
      ["Kostka jonowa"] = 1
    },
    ["urządzenie"] = "Fabrykator"
  },  
  -- Słowa kluczowe [acid mushroom] [grzyb kwasowy]
  ["Przemiana energetyczna: Grzyb kwasowy"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Grzyb kwasowy"] = 1 },
    ["ilość"] = 210,
  },
  -- Słowa kluczowe [acid mushroom spore] [zarodnik kwasowego grzyba]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik kwasowego grzyba"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik kwasowego grzyba"] = 1 },
    ["ilość"] = 21,
  },  
  -- Słowa kluczowe [blood oil] [krwisty olej]
  ["Przemiana energetyczna: Krwisty olej"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Krwisty olej"] = 1 },
    ["ilość"] = 420,
  },  
  -- Słowa kluczowe [blue palm seed] [nasiono niebieskiej palmy]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono niebieskiej palmy "] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono niebieskiej palmy "] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [cave bush seed] [Nasiono zaroślaka jaskiniowego]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono zaroślaka jaskiniowego"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono zaroślaka jaskiniowego"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [creepvine sample] [Próbka wodorostu]
  ["Przemiana energetyczna: Próbka wodorostu"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Próbka wodorostu"] = 1 },
    ["ilość"] = 210,
  },  
  -- Słowa kluczowe [creepvine seed cluster] [Zlepek nasion wodorostów]
  ["Przemiana energetyczna: Zlepek nasion wodorostów"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zlepek nasion wodorostów"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [deep shroom] [Grzyb głębinowy]
  ["Przemiana energetyczna: Grzyb głębinowy"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Grzyb głębinowy"] = 1 },
    ["ilość"] = 210,
  },  
  -- Słowa kluczowe [deep shroom spore] [Zarodnik grzyba głębinowego]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik grzyba głębinowego"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik grzyba głębinowego"] = 1 },
    ["ilość"] = 21,
  },  
  -- Słowa kluczowe [eyes plant seed] [Nasiono żarówniczki]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono żarówniczki"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono żarówniczki"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [furled papyrus seed] 
  --         [Nasiono zawijaka papirusowatego]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono zawijaka papirusowatego"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono zawijaka papirusowatego"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [gabe's feather seed] [Nasiono piórowca Gabe'a]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono piórowca Gabe'a"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono piórowca Gabe'a"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [gel sack] [galareciak]
  ["Przemiana energetyczna: Galareciak"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Galareciak"] = 1 },
    ["ilość"] = 245,
  },  
  -- Słowa kluczowe [spore sack seed] [Zarodniki galareciaka]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodniki galareciaka"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodniki galareciaka"] = 1 },
    ["ilość"] = 7,
  },  
  -- Słowa kluczowe [ghost weed seed] [Nasiono widmowego ziela]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono widmowego ziela"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono widmowego ziela"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [jellyshroom spore] [Zarodnik galaretogrzyba]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik galaretogrzyba"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik galaretogrzyba"] = 1 },
    ["ilość"] = 140,
  },  
  -- Słowa kluczowe [koosh sample] [Próbka krzaka bulwowego]
  ["Przemiana energetyczna: Próbka krzaka bulwowego"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Próbka krzaka bulwowego"] = 1 },
    ["ilość"] = 420,
  },  
  -- Słowa kluczowe [membrain tree seed] [Nasiono błoniastego drzewa]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono błoniastego drzewa"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono błoniastego drzewa"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [pygmy fan seed] [Nasiono kaczonoga]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono kaczonoga"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono kaczonoga"] = 1 },
    ["ilość"] = 28,
  },  
  -- Słowa kluczowe [redwort seed] [czerwone ziele]
  ["Przemiana energetyczna: Czerwone ziele"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Czerwone ziele"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [regress shell seed] 
  --         [Nasiono słonecznika morskiego]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono słonecznika morskiego"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono słonecznika morskiego"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },
  -- Słowa kluczowe [rouge cradle seed] 
  --         [Nasiono czerwonego koszykownika]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono czerwonego koszykownika"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono czerwonego koszykownika"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  }, 
  -- Słowa kluczowe [sea crown seed] [Nasiono korony morskiej]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono korony morskiej"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono korony morskiej"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [spotted dockleaf seed] 
  --         [Nasiono nakrapianego liściawca]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono nakrapianego liściawca"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono nakrapianego liściawca"] = 1 },
  },  
  -- Słowa kluczowe [tiger plant seed] [Nasiono tygrysiczki]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono tygrysiczki"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono tygrysiczki"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [veined nettle seed] [Nasiono pokrzywka żyłkowanej]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono pokrzywka żyłkowanej"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono pokrzywka żyłkowanej"] = 1 },
    ["ilość"] = 21,
  },  
  -- Słowa kluczowe [violet beau seed] 
  --         [Nasiono dzięgielówki fioletowej]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono dzięgielówki fioletowej"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono dzięgielówki fioletowej"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [bulbo tree sample] [Próbka drzewa bulbowego]
  ["Przemiana energetyczna: Próbka drzewa bulbowego"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Próbka drzewa bulbowego"] = 1 },
    ["ilość"] = 420,
  },  
  -- Słowa kluczowe [chinese potato] [Chiński ziemniak]
  ["Przemiana energetyczna: Chiński ziemniak"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Chiński ziemniak"] = 1 },
    ["ilość"] = 140,
  },  
  -- Słowa kluczowe [fern palm seed] [Nasiono palmy paprociowej]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono palmy paprociowej"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono palmy paprociowej"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [grub basket seed] [Nasiono koszykownika]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono koszykownika"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono koszykownika"] = 1 },
    ["ilość"] = 105,
  },  
  -- Słowa kluczowe [jaffa cup seed] [Zarodnik kielicha Jaffy]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik kielicha Jaffy"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik kielicha Jaffy"] = 1 },
    ["ilość"] = 140,
  },  
  -- Słowa kluczowe [lantern fruit] [Owoc latarniowy]
  ["Przemiana energetyczna: Owoc latarniowy"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Owoc latarniowy"] = 1 },
    ["ilość"] = 210,
  },  
  -- Słowa kluczowe [marblemelon seeds] [Nasiono arbuzowca]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono arbuzowca"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono arbuzowca"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
  -- Słowa kluczowe [marblemelon] [Owoc arbuzowca]
  ["Przemiana energetyczna: Owoc arbuzowca"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Owoc arbuzowca"] = 1 },
    ["ilość"] = 420,
  },  
  -- Słowa kluczowe [small marblemelon] [Mały arbuzowiec]
  ["Przemiana energetyczna: Mały arbuzowiec"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Mały arbuzowiec"] = 1 },
    ["ilość"] = 280,
  },  
  -- Słowa kluczowe [ming plant seed] [Zarodnik rośliny Ming]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik rośliny Ming"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik rośliny Ming"] = 1 },
    ["ilość"] = 140,
  },  
  -- Słowa kluczowe [pink cap] [Różowy kapelusznik]
  ["Przemiana energetyczna: Różowy kapelusznik"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Różowy kapelusznik"] = 1 },
    ["ilość"] = 105,
  },  
  -- Słowa kluczowe [pink cap spore] [Zarodnik różowego kapelusznika]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik różowego kapelusznika"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik różowego kapelusznika"] = 1 },
    ["ilość"] = 14,
  },  
  -- Słowa kluczowe [speckled rattler] [Nakrapiana grzechotka]
  ["Przemiana energetyczna: Nakrapiana grzechotka"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nakrapiana grzechotka"] = 1 },
    ["ilość"] = 140,
  },  
  -- Słowa kluczowe [speckled rattler spore] 
  --         [Zarodnik nakrapianej grzechotki]
  ["Przemiana energetyczna: Zarodnik nakrapianej grzechotki"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Zarodnik nakrapianej grzechotki"] = 1 },
    ["ilość"] = 14,
  },  
  -- Słowa kluczowe [voxel shrub seed] [Nasiono wokselowego krzaka]
  ["Przemiana energetyczna: Nasiono wokselowego krzaka"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Nasiono wokselowego krzaka"] = 1 },
    ["ilość"] = 28,
  }, 
  -- Słowa kluczowe [stalker tooth] [ząb stalkera]
  ["Przemiana energetyczna: Ząb Stalkera"] = {
    ["szablon"] = "przemiana energetyczna w bioreaktorze",
    ["składniki"] = { ["Ząb Stalkera"] = 1 },
    ["ilość"] = 70,
  },  
}
Advertisement