Subnautica Wiki
Advertisement


QuoteBar.png
TestQuoteIcon.png

Seaglide zwiększy efektywny zasięg eksploracji. Dla własnego bezpieczeństwa zabierzcie zapasy na długie podróże i zawsze pozostańcie w odległości 5 km od najbliższej kapsuły ratunkowej lub siedliska.

QuoteBar.png


Seaglide to przenośny rozmieszczalny pojazd, który zwiększa prędkość użytkownika, gdy jest trzymany w rękach. Można go wykonać za pomocą Fabrykatora. Seaglide zajmuje sześć miejsc (2x3) w Inwentarzu. Jego najwyższa prędkość to 18,5 węzła lub 9,5 m/s (34 km/h).

Seaglide zużywa energię z baterii, gdy jest używany. Po wyczerpaniu energii Seaglide staje się bezużyteczny. Pustą baterię można zastąpić nową z inwentarza przy użyciu klawisza R. Przy pełnym naładowaniu Seaglide może przebyć w przybliżeniu 3800 metrów (38 m / 1% zużycia baterii). Seaglide ma również małą trójwymiarową mapę pobliskiego terenu oraz wbudowany wskaźnik energii. Ma również latarkę, którą można włączać i wyłączać za pomocą prawego przycisku myszy. Latarka zużywa energię. Przełączanie latarki (za pomocą prawego przycisku myszy) 3 razy po kolei włącza i wyłącza mapę. Prędkość Seaglide nie dodaje się do prędkości, jaka dają Płetwy, oraz Standardowa butla O₂ nie spowalnia prędkości ruchu. Fragmenty Seaglide można znaleźć w lesie wodorostów i na bezpiecznej płyciźnie

Jeśli używasz płetw ładujących, bateria zasilająca Seaglide doładowuje się szybciej, niż zużywa się energia. Nie wiadomo, czy nie zostanie to zmienione.

Seaglide może być używany na dużej głębokości mimo ogromnego ciśnienia nie niszczy się.Nie wiadomo,czy zostanie to zmienione.

Użycie[]

Seaglide może być przenoszony w inwentarzu i musi być „wzięty do ręki” aby go używać. W przypadku jego użycia drastycznie zwiększa się szybkość pływania gracza. Obecnie nie ma limitu głębokości, a więc działa w dowolnym miejscu, w którym znajduje się gracz.

Plan[]

Receptura na: Seaglide.png Seaglide
Fabrykator.png Miedziany przewód.png
1
Smar.png
1
Tytan.png
1
Bateria.png
1

Baza danych[]

Seaglide to osobiste urządzenie transportowe zaprojektowane do użytku w środowisku oceanicznym.

  • Możliwa prędkość do 36 km / h w stojącej wodzie
  • Wyświetla podstawowe dane topograficzne pomocne w tworzeniu wykresów systemów jaskiń
  • Wymienna bateria
  • Trzymaj palce z dala od śmigła


"Seaglide: Wszystko, co porusza się szybciej pod wodą, prawdopodobnie próbuje cię zjeść".|}

Galeria[]

Plany na przyszłość[]

  • W przyszłości mapa Seaglide ma być ulepszona. [1]

Ciekawostki[]

  • Seaglide działa w ten sam sposób jak ręczny DPV (pojazd napędowy nurków).
  • Istnieje usunięty, zmodernizowany wariant Seaglide nazwany Powerglide, który podróżował 3x szybciej niż Seaglide.

Odniesienia[]

Advertisement